Notă privind Confidenţialitatea Online Intervet Romania SRL

Misiunea de confidenţialitate a corporaţiei Intervet Romania SRL privind paginile noastre web este aceea de a clădi încrederea vizitatorului prin promovarea utilizării unor practici corecte de informare. Confidenţialitatea Informaţiilor dumneavoastră Personale este foarte importantă pentru noi. Pentru o mai bună protejare a vietii dumneavoastră private, vă punem la dispoziţie această Notă privind Confidenţialitatea Online. Această Notă descrie ce fel de Informaţii Personale ale dumneavoastră colectăm, cum vă folosim informaţiile, cum le protejăm şi ce opţiuni aveţi cu privire la modul în care aceste informaţii sunt utilizate. Intervet Romania SRL se supune cadrului UE Safe Harbor, în conformitate cu cele stabilite de Departamentul Comercial al Statelor Unite cu privire la colectarea, utilizarea şi păstrarea datelor din Uniunea Europeană.

Informaţii Personale

Informaţii pe care le colectăm de la vizitatorii noştri

Vizitatorii oricăreia din paginile noastre web pot accesa pagina de start şi pot naviga în anumite zone ale paginii web, fără a dezvălui Informaţii Personale, inclusiv adresa de email. Urmărim informaţia care ne este furnizată de browser-ul dumneavoastră, inclusiv pagina web de pe care aţi venit (cunoscută drept URL de referinţă), tipul de browser web pe care îl folosiţi, ora şi data accesului şi alte informaţii care nu vă identifică personal. Pe unele din paginile noastre, trebuie să vă înregistraţi pentru a avea acces la anumite domenii ale paginii.


În plus, adunăm informaţii despre computerul dumneavoastră, care sunt colectate automat de serverul nostru de reţea, ca de exemplu adresa de Internet Protocol şi numele domeniului. Putem folosi informaţiile despre serverul web şi despre browser pentru a adapta ofertele şi prezentările noastre în funcţie de client, dacă vă înregistraţi Informaţiile Personale.

Informaţii pe care le colectăm la înregistrare

Vizitatorii care se înregistrează la servicii pe anumite pagini de web sunt rugaţi să ofere Informaţii Personale, inclusiv date de contact, precum numele, adresa, adresa de email, informaţiile sensibile, cum ar fi numărul cărţii de credit şi alte informaţii despre dumneavoastră, precum sexul şi vârsta. În unele cazuri, putem cere informaţii de contact alternativ, unde veţi menţiona numele şi numărul de telefon al unui alt membru al familiei sau al unui prieten, în scopul contactării acestuia pentru a-i oferi servicii. Pe ecranul de înregistrare, marcăm clar ce informaţii sunt necesare pentru înregistrare şi ce informaţii sunt opţionale, putând fi transmise la latitudinea dumneavoastră. Paginile noastre web obţin acordul vizitatorului înainte de a colecta Informaţiile Personale. Dacă sunteţi medic sau lucraţi în domeniul medical şi vă înregistraţi pe una din paginile noastre web, vă vom solicita şi informaţii profesionale, cum ar fi datele de contact de la birou.

Informaţii din surse externe

Putem, de asemenea, colecta informaţii despre medici şi alte persoane care lucrează în domeniul medical şi care se înregistrează pe paginile noastre web din alte surse, pentru a le verifica statutul şi identitatea. În unele cazuri, când le cerem clienţilor informaţii sensibile, precum datele cardului de credit, pentru procesarea unei comenzi de cumpărare, contactăm organizaţiile financiare sau de credit, pentru a confirma informaţiile despre cardul de credit al clientului. Periodic, vom mări baza de date a utilizatorilor existenţi cu informaţii obţinute pe cale legală de la terţi. Unele din aceste informaţii pot fi identificabile personal, ca de exemplu informaţia despre schimbarea adresei la nivel naţional.

Alte informaţii

Colectăm, de asemenea, informaţiile pe care ni le furnizaţi în mod voluntar pe paginile noastre web, precum informaţii demografice, informaţii medicale, prin intermediul răspunsurilor la chestionare, şi informaţii pe care ni le furnizaţi utilizând funcţiile de căutare şi alte forme de feedback. De exemplu, pe unele din paginile noastre web oferim instrumente de evaluarea sănătăţii care vă pun întrebări pentru a ajuta la furnizarea informaţiilor bazate pe autoevaluare, cum ar fi tipurile de alergii. Vă putem solicita să ne furnizaţi informaţii suplimentare, precum adresa dumneavoastră de email, dacă doriţi să obţineţi servicii sau informaţii suplimentare sau să rezolvaţi plângeri ori probleme. Se colectează şi informaţii nepersonale, prin tehnologiile de urmărire, cum ar fi cookies şi tag-uri de internet.

Link-uri către alte pagini

Această pagină web conţine link-uri către alte pagini, care nu sunt proprietatea Intervet Romania SRL şi nu sunt controlate de aceasta. Vă informăm că Intervet Romania SRL nu este responsabilă pentru practicile de confidenţialitate ale altor astfel de pagini web. Vă rugăm să fiţi prudenţi când părăsiţi pagina noastră web şi să citiţi politica de confidenţialitate a fiecărei pagini web care colectează Informaţii Personale. Prezenta Notă de Confidenţialitate Online se aplică numai informaţiilor colectate prin intermediul paginii noastre web.

Utilizări şi Divulgări

Date agregate

Colectăm date agregate despre vizitatorii paginilor noastre, în scopul dezvoltării de produse şi servicii şi al îmbunătăţirii paginii web. Le mai folosim pentru analize de piaţă. Putem furniza terţilor informaţii de pe pagina noastră web, sub formă agregată, cu Informaţii Personale (inclusiv adresa de email) şterse. Colectam informaţii din multe înregistrări individuale şi eliminăm orice date care ar putea fi folosite la identificarea unui individ, înainte ca acestea să fie folosite.

Marketing

Utilizăm Informaţiile Personale pe care ni le furnizaţi, inclusiv adresa de email, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informaţii, produse sau servicii, sau pentru a vă oferi acces la conturile dumneavoastră înregistrate. Folosim Informaţiile Personale pe care ni le puneţi la dispoziţie, inclusiv adresa de email, numai în scopuri corespunzătoare motivului pentru care ni le-aţi furnizat, cum ar fi înregistrarea pentru anumite servicii, obţinerea de oferte promoţionale sau buletine informative, cumpărări de produse, completarea de sondaje şi chestionare etc. Pe anumite pagini web, colectăm informaţii cu privire la vârstă, pentru a ne asigura că nu colectăm informaţii direct de la copii sub vârsta de 13 ani. Ne putem orienta acţiunile de marketing şi mesajele despre îngrijirea sănătăţii în funcţie de informaţiile pe care ni le furnizaţi. De exemplu, un utilizator despre care ştim că este bărbat va primi informaţii despre produse specifice pentru bărbaţi, pe care un utilizator femeie nu le va vedea, sau un utilizator despre care ştim că lucrează în domeniul medical şi se ocupă de alergii va primi informaţii despre noi terapii pentru alergii. Vă putem trimite informaţii care credem că vă pot fi de folos, inclusiv informaţii despre produsele Intervet Romania SRL. De asemenea, ne putem personaliza paginile web în funcţie de interesele dumneavoastră. De exemplu, puteţi vedea articole diferite în locuri diferite ale paginii noastre web, pe baza informaţiilor pe care ni le-aţi împărtăşit sau a informaţiilor pe care le-am dobândit analizând vizitele dumneavoastră anterioare, sau a informaţiilor pe care le-am obţinut din interacţiuni cu un terţ care face schimb de informaţii cu noi. Acolo unde paginile noastre prezintă mărturii ale unor indivizi care îşi prezintă Informaţiile Personale, aceste informaţii sunt afişate cu acordul lor. Dacă folosiţi un forum, cum ar fi prezentarea unei liste de produse de vânzare sau alte forumuri deschise similare pe paginile MSD Animal Health, trebuie să cunoaşteţi faptul că orice informaţie care va poate identifica personal postată de dumneavoastră aici poate fi citită, colectată sau utilizată de alţi utilizatori ai acestui forum şi poate fi folosită pentru a vă trimite mesaje nesolicitate. Nu suntem răspunzători pentru informaţiile care vă identifică personal şi pe care alegeţi să le transmiteţi pe aceste forumuri. Nu vindem, oferim acces la sau închiriem Informaţiile dumneavoastră Personale (inclusiv adrese de email) unor terţi, în scopuri de marketing sau scopuri secundare sau în alte moduri decât cele enunţate în prezenta Notă de Confidenţialitate Online.

Vom oferi acces la Informaţiile dumneavoastră Personale (inclusiv adrese de email) unor terţi care îndeplinesc anumite funcţii, la solicitarea noastră, cum ar fi prelucrarea de carduri de credit, agenţi de transport şi furnizori de servicii de email sau gazde de internet, şi numai cu scopul de a îndeplini o anumită operaţiune. În anumite situaţii, veţi furniza Informaţii Personale direct terţilor care lucrează pentru Intervet Romania SRL. De exemplu, aceşti terţi pot opera sau colecta date personale prin intermediul paginilor web ale Intervet Romania SRL, care vor aduna informaţii de contact în scopul de a vă îndeplini o anumită solicitare cu privire la informaţii despre un serviciu sau un produs Intervet Romania SRL. Asemenea terţi care lucrează în numele Intervet Romania SRL trebuie să-şi dea acordul scris că vor respecta cerinţele de confidenţialitate ale Intervet Romania SRL. Vom împărtăşi Informaţiile dumneavoastră Personale şi partenerilor noştri care se ocupă de dezvoltare de produs pe anumite pagini web.

Drepturi si Reclamaţii

Persoanele ale căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat.

b) Dreptul de a avea acces liber la date. Persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de a obţine de la Intervet Romania SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate. În acest sens, persoana ale cărei date sunt prelucrate trebuie să formuleze o cerere scrisă, semnată şi datată care poate cuprinde şi adresa la care astfel de informaţii să îi fie transmise.

c) Dreptul de intervenţie asupra datelor. Persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de a solicita în mod gratuit modificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea în date anonime, notificarea către terţi a unor asemenea operaţii cu excepţia cazului în care se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim ce ar putea fi lezat. În acest sens, persoana ale cărei date sunt prelucrate trebuie să formuleze o cerere scrisă, semnată şi datată care poate cuprinde şi adresa la care astfel de informaţii să îi fie transmise.

d) Dreptul de opoziţie. Persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime ca datele care o vizează să fie prelucrate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. În acest sens, persoana ale cărei date sunt prelucrate trebuie să formuleze o cerere scrisă, semnată şi datată care poate cuprinde şi adresa la care astfel de informaţii să îi fie transmise.

e) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale. Persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de a solicita şi obţine retragerea sau anularea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea datelor cu caracter personal şi care o afectează în mod semnificativ.

f) Dreptulde a se adresa justiţiei. Dacă ne contactaţi pentru a reclama un produs, un serviciu sau o anumită practică, vă putem contacta pentru informaţii suplimentare şi putem împărtăşi plângerea dumneavoastră unor anumite persoane din Intervet Romania SRL, responsabile pentru rezolvarea reclamaţiei.

Spune-unui-prieten sau Trimite-email-unui-prieten

Dacă alegeţi să folosiţi o funcţie de recomandare pentru a spune unui prieten despre pagina web sau produsele Intervet Romania SRL, pagina noastră web vă va solicita numele şi adresa de email ale prietenului, precum şi Informaţiile dumneavoastră Personale, inclusiv adresa de email. Formularul este trimis automat prietenului, ca un email unic care îl va invita să viziteze pagina. Nu accesăm şi nu păstrăm aceste informaţii, în nici un alt scop cu excepţia trimiterii invitaţiei.

Utilizarea de cookies şi tag-uri de internet

Paginile web ale Intervet Romania SRL folosesc cookies si alte tehnologii pentru a urmari interactiunea dumneavoastra cu paginile noastre. Browser-ul dumneavoastra web poate fi setat în asa fel încât sa va permita sa controlati daca veti accepta sau respinge de cookies sau sa va informeze de fiecare data când se transmite un cookie. Daca ati împartasit Informatiile
dumneavoastra Personale, precum adrese de email sau nume de utilizator, putem introduce o parte din aceste informatii într-un cookie, putând astfel sa recunoastem si sa ne amintim selectiile dumneavoastra atunci când reveniti pe pagina web. Cookie-urile în sine nu pot fi folosite pentru a recunoaste identitatea specifica a utilizatorului.


În cadrul anumitor proprietăţi de internet, putem folosi tag-uri de internet (cunoscute şi drept action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs şi 1-by-1 GIFs), în combinaţie cu cookies pe această pagină şi putem distribui aceste tag-uri printr-un partener terţ care se ocupă de publicitate. Aceste tag-uri sunt plasate şi în publicitatea online care aduce utilizatori pe pagină, şi pe diferite pagini ale website-ului. Utilizăm această tehnologie pentru a evalua răspunsurile utilizatorilor la paginile noastre şi eficienţa campaniilor noastre de publicitate (inclusiv de câte ori o pagină este deschisă şi ce informaţii sunt consultate). Partenerul terţ poate colecta date agregate în mod anonim despre vizitatorii altor pagini, pe baza acestor tag-uri de internet/cookies. Fiţi sigură că NU colectăm şi nu căutăm în aceste tag-uri sau cookies Informaţii Personale despre vizitatorii noştri, cum ar fi numele, adresa, adresa de email sau numărul de telefon.


Cookies-urile sau tag-urile de internet sunt utilizate în anumite comunicări promoţionale prin email sau în legătură cu asemenea comunicări, în scopul de a urmări dacă o acţiune publicitară a fost vizualizată de destinatarul emailului sau de cineva căruia i-a fost adresat emailul. Aceste cookies sau tag-uri de internet nu au legătură cu Informaţiile dumneavoastră Personale.

Utilizarea adreselor IP

O adresa Internet Protocol (IP) este un sir de numere atribuit automat computerului dumneavoastra atunci când va logati la furnizorul de servicii de internet (ISP) sau prin reteaua regionala locala (LAN) sau reteaua wide area network (WAN). Serverele web va identifica automat computerul, prin intermediul adresei IP atribuite acestuia în timpul sesiunii online.


Intervet Romania SRL colecteaza adrese IP în scopul administrarii sistemului si verificarii utilizarii paginii noastre. În general nu legam o adresa IP de Informatii Personale (inclusiv adresa de email) a utilizatorului, ceea ce înseamna ca sesiunea fiecarui utilizator va fi înregistrata, însa utilizatorul ramâne anonim pentru noi. Putem totusi folosi adresa IP pentru a identifica utilizatorii paginii noastre, daca este necesar sa asiguram conformitatea cu conditiile de utilizare ale paginii sau sa ne protejam serviciile, pagina sau alti utilizatori.

Altele

Ne rezervăm dreptul de a dezvălui Informaţiile dumneavoastră Personale, inclusiv adresa de email, conform prevederilor legale şi atunci când vom considera că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile şi/sau conformitatea cu o procedură juridică, un ordin judecătoresc sau formalitate judiciara implicând paginile noastre web.


În legătură cu o tranzacţie corporativă precum dizolvarea, fuziunea, consolidarea sau vânzarea de active, sau apariţia improbabilă a situaţiei de faliment, vezi „Modificări ale prezentei Note de Confidenţialitate”, cu privire la modul în care veţi fi anunţat într-un asemenea caz.

Opţiuni şi Acces

Comunicări

Puteţi primi comunicări prin email (emailuri obligatorii cu privire la servicii, buletine informative opţionale sau emailuri promoţionale opţionale) sau puteţi primi emailuri directe cu informaţii furnizate de noi prin paginile noastre web.


Vă puteţi înregistra pentru a primi aceste comunicări pe paginile web ale produselor sau puteţi primi notificări automate, ca urmare a efectuării unei tranzacţii.

Opţiuni/renunţare

Dacă doriţi să RENUNŢAŢI (OPT-OUT) la primirea de buletinelor informative opţionale sau emailuri promoţionale, vă rugăm să vizitaţi pagina pe care ne-aţi furnizat Informaţiile dumneavoastră Personale, pentru a anula înregistrarea sau a vă actualiza profilul online, sau urmaţi instrucţiunile de dezabonare furnizate odată cu emailul de comunicare, după caz. Emailurile legate de servicii obligatorii nu conţin opţiuni de dezabonare, pentru că nu au natură publicitară. Dacă aveţi dificultăţi la dezabonarea de la buletinele informative opţionale sau emailurile promoţionale, ne puteţi contacta, iar noi vom transmite cererea dumneavoastră la departamentul competent. Pentru informaţii suplimentare, vezi secţiunea „Contactaţi-ne” a prezentei Note de Confidenţialitate.

Accesarea Informaţiilor Personale

Puteţi accesa Informaţiile Personale, inclusiv adresele de email care au fost colectate de la dumneavoastră prin intermediul paginilor web. Pentru a vă accesa Informaţiile Personale pentru corectare, ştergere a informaţiilor inexacte sau actualizare, verificaţi pagina web pe care v-aţi înregistrat pentru a vizualiza sau actualiza Informaţiile Personale online, intrând în contul dumneavoastră. Dacă aţi optat să figuraţi într-un director pe o pagină a MSD Animal Health, puteţi opta şi pentru ştergerea de pe listă, prin actualizarea setărilor din contul dumneavoastră online. Dacă aveţi dificultăţi la accesarea Informaţiilor Personale din contul dumneavoastră, ne puteţi contacta şi vom direcţiona cererea dumneavoastră la departamentul competent. Acesta va răspunde cererii dumneavoastră într-un interval de 10-20 de zile lucrătoare. Pentru informaţii suplimentare, vezi secţiunea „Contactaţi-ne” a prezentei Note de Confidenţialitate.

Securitate şi conformitate

Măsuri de securitate

Utilizăm măsuri de securitate rezonabile şi corespunzătoare, tehnice, administrative şi fizice, pentru a proteja Informaţiile Personale (inclusiv adresa de email) de pierdere, utilizare improprie sau alterare. Folosim metode de colectare şi transmitere de date criptate pentru a colecta Informaţii Personale sensibile, cum sunt informaţiile legate de cardurile de credit şi conturi, dacă sunt necesare la utilizarea unui serviciu de pe pagina web.


Informatii Personale şi copiii

Nu colectăm Informaţii Personale în cunoştinţă de cauză direct de la persoane cu vârsta sub 13 ani.

Modificări ale prezentei Note de Confidenţialitate Online

Dacă decidem să facem modificări semnificative (inclusiv modificări ale practicilor noastre de email) asupra prezentei Note de Confidenţialitate Online, vom indica modificările în această notă, disponibilă pe pagina de start al paginii noastre web, precum şi în alte locuri în care vom considera de cuviinţă, astfel încât veţi fi informaţi în legătură cu tipul de informaţii pe care le colectăm, cum le folosim şi în ce condiţii le dezvăluim, dacă este cazul. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta notă în orice moment, deci vă recomandăm să o revedeţi frecvent. În prezenta notă pot apărea modificări minore, care nu afectează utilizarea Informaţiilor dumneavoastră Personale de către noi. În cazul în care vom modifica în mod semnificativ prezenta Notă, vă vom informa aici, sau prin intermediul unei notificări pe pagina noastră de start şi/sau prin email.

Contactaţi-ne

Dacă doriţi să RENUNŢAŢI (OPT-OUT) la comunicările noastre opţionale sau promoţionale sau să accesaţi Informaţiile dumneavoastră Personale (inclusiv adresa de email) care au fost colectate prin intermediul paginii web, vă rugăm să vizitaţi pagina web pe care aţi furnizat Informaţiile Personale, pentru a activa dezabonarea sau a vă actualiza profilul, sau instrucţiunile de dezabonare furnizate într-un email către dumneavoastră, după caz. Dacă aveţi dificultăţi la acţiunea de renunţare sau la accesarea Informaţiilor Personale din contul dumneavoastră, puteţi contacta Biroul Global de Confidenţialitate şi noi vom redirecţiona cererea dumneavoastră către departamentul competent.


Pentru orice întrebări cu privire la prezenta Notă de Confidenţialitate Online, precum si in legătura cu orice Drepturi si Reclamaţii, ne puteţi contacta la:

Biroul Global de Confidentialitate

Intervet Romania SRL.

2000 Galloping Hill Road,

Kenilworth, NJ 07033

sau prin email la merck_privacy_office@merck.com


sau ne puteti suna la 1-800-453-1298.

Glosar

Informatii agregate

Informatiile statistice care au fost colectate prin intermediul unei pagini web sau a unei alte surse, dar nu sunt identificabile la nivel de persoana. Exemple de Informatii Agregate cuprind, dar nu sunt limitate la date demografice, nume de domenii si trafic pe pagini web.


Browser

Un program de navigare rulat de computerul unui client pentru a vizualiza pagini World Wide Web. Exemplele cuprind Netscape Navigator si Microsoft Internet Explorer.

Copil

În conformitate cu Documentul pentru Protectia Confidentialitatii Online a Copiilor din Statele Unite din 1998 (COPPA), care se refera la informatiile personale colectate de la copii prin paginile web, un copil este definit drept o persoana cu vârsta sub 13 ani.

Cookie

Un fisier mic cu un text ce cuprinde informatii pe care anumite pagini web le introduc in hard drive-ul unui utilizator în timp ce acesta navigheaza pe pagina web. Cookies pot contine informatii precum ID-ul utilizatorului, preferintele acestuia, informatii arhivate ale listei de cumparaturi etc. Cookies pot contine Informatii Personale.

Email

Prescurtare pentru posta electronica (electronic mail). Mesaje trimise de o persoana unei alte persoane prin intermediul computerului. Email-urile pot fi trimise si automat la un numar mare de adrese.

Criptare

Amestecarea datelor conform unui cod propriu, pentru a asigura transmiterea sigura.

Home Page (pagina de start)

Prima pagina a unei pagini web. De asemenea, pagina web care se încarca automat de fiecare data când va lansati browser-ul.

yperlink

Un hyperlink este un link catre o alta pagina web ce poate fi accesat, o legatura între doua pagini electronice fixe. Accesând una din paginile fixe, ajungeti la pagina careia îi este atribuita link-ul. Poate fi în cadrul aceluiasi document/pagina sau între doua documente total diferite.

Adresa de Internet Protocol (IP)

Numerele care sunt traduse într-un nume de domeniu (de ex. progressive.com). Adresa este o serie de patru numere separate prin puncte (cum este 111.22.3.444), folosita pentru a reprezenta un computer sau alt dispozitiv pe internet.

Înscriere/Opt-In

Optiune care îi ofera utilizatorului controlul complet asupra colectarii si propagarii Informatiilor sale Personale. O pagina care ofera aceasta optiune este presupusa ca nu va colecta sau urmari Informatiile Personale ale utilizatorului decât daca acesta furnizeaza în cunostinta de cauza aceste informatii si este de acord cu colectarea si utilizarea acestor informatii. Societatea trebuie sa aiba acordul utilizatorului înainte de a colecta sau utiliza aceste informatii.

Renuntare/Opt-Out

Optiunea prin care utilizatorul trebuie sa aleaga activ sa împiedice folosirea Informatiilor
Personale de catre o anumita pagina web sau comunicarea catre un tert. În general, utilizatorului i se cere sa aleaga sa renunte pentru a împiedica Gazda sa îi utilizeze informatiile.

Informatii Personale

Informatii care pot fi urmarite pâna la un anumit utilizator individual, de ex. nume, adresa postala, adresa de email, numar de telefon. Preferintele personale ale utilizatorului, urmarite de o pagina web, prin cookies, sunt de asemenea considerate informatii care va pot identifica personal atunci când sunt legate de alte Informatii Personale, furnizate de utilizator. (Comparat cu Informatii Agregate). Informatiile Personale sensibile, precum informatiile referitoare la sanatate, numarul cardului de credit sau numarul de asigurare sociala sunt Informatii Personale supuse unor conditii si legi mai stricte.

Nota de Confidentialitate Online

Declaratia pe o pagina web cu privire la care Informatiile Personale sunt colectate de pagina, cum vor fi folosite, cui îi vor fi împartasite si optiuni de control asupra modului în care se vor folosi aceste informatii.

Tert

O persoana sau o organizatie care nu face parte din Intervet Romania SRL.

Tag de internet

O mica imagine pe o pagina HTML cu toate dimensiunile stabilite la 1 pixel. Din cauza dimensiunii nesemnificative, nu este vizibila, dar este folosita la transmiterea anonima de informatii la site-uri terte. Se foloseste în special în scopuri publicitare.

Pagina web/Website Un set de pagini sau fisiere pe World Wide Web, legate între ele si întretinute de o societate, o organizatie sau un individ.