Babesioza

Este o boală gravă de natură parazitară a sângelui, produsă de un parazit endocelular ce se dezvoltă în sânge şi distruge globulele roşii ale mamiferelor. Babezioza afectează numeroase specii de animale, este produsă de paraziţi din familia Babesiidae, genul Babesia.

Agent patogen: Babezioza câinelui este produsă de: Babesia canis, Babesia gibsoni şi Babesia vogeli

Babesioza este o boală vectorială, fiind transmisă de la animal la animal prin înţepătura de căpuşe. De aceea babesioza este considerată o boală sezonieră şi zonală, depinzând de aria de răspândire şi biologia căpuşelor.

Transmiţător: Căpuşele implicate în transmiterea babesiozei la câine fac parte din familia Ixodidae: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus şi Ixodes Ricinus.

Timp de transmitere: 48-72 de ore după hrănirea căpușei cu sângele animalului;

Intervalul de timp dintre infectare şi primele simptome: 5-7 zile (posibil până la 3 săptămâni)

Simptome clinice: Manifestările clinice sunt variate: febră, anemie, apatie, dureri musculare, insuficienţă renală.

Dacă este atacat şi sistemul nervos central, sunt posibile deficienţe de mişcare, prin paralizii incomplete şi atacuri asemănătoare celor epileptice.

Diagnosticul se pune pe baza semnelor clinice şi examenelor de laborator, care implică atât un examen parazitologic cât şi stabilirea parametrilor hematologici şi biochimici ai sângelui.

Prognosticul, în general este rezervat.

Tratamentul este stabilit de către medicul veterinar în funcţie de semele clinice ale animalului şi de rezultatele de laborator obţinute.

Având în vedere că această boală pune în pericol viaţa câinelui, este important ca acesta să fie ferit de căpuşe, protejându-l astfel de infecţie.

Prevenirea bolilor transmise de căpuşă se face atât prin protejarea periodică a animalului cu substanţe antiparazitare externe cât şi prin înlăturarea căpuşelor din mediu. Scalibor previne înţepăturile de căpuşe timp de 6 luni.

Dermacentor reticulatus